• ЕИК/ПИК:103900924
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:Варна
 • Име на фирмата на латиница:JIVENA -
 • Адрес в Sellers.bg:jivena.sellers.bg
 • Категория:Недвижими имоти
 • Държава:България
 • Регион:Варна
 • Адрес:гр. Варна, ул.
 • Телефон: +359889306894
 • E-mail:k.mihalkov@jivena.bg

"ПАСАТ ПРЕС" ЕООД
 • Държава: България
 • Регион: Варна
 • Пощенски код: 9000
 • Град: Варна
 • Адрес: гр. Варна, ул.
 • Телефон/и: +359889306894,
 • Уеб сайт: jivena.bg
 • E-mail: k.mihalkov@jivena.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: k.mihalkov@jivena.bg

Kauzi.bg logo